دسته: نمونه کارهای دندانپزشکیRSS
لیزر بافت ضخیم
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

لیزر بافت ضخیم

کودکی که دچار تغییر رویش در دندان های دائمی بود با استفاده از لیزر بافت ضخیم روی دندان ها که علت تاخیر در بیرون آمدنشان بود برداشته شد ‌تا دندانهای دائمی بتوانند رویش پیدا کنند. .