دسته: نمونه کارهای دندانپزشکیRSS
بازسازی تاج دندان پیشین
۲۴ اسفند ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بازسازی تاج دندان پیشین

بازسازی تاج دندان پیشین مدت کار ١ساعت تاریخ انجام٢٣/١٢/٩۶ عکس پایانی بلافاصله بعداز اتمام بازسازی تاج