درباره دکتر جمال سلطانی

دکتر جمال سلطانی جراح و دندانپزشک در تبریز
دکتر جمال سلطانی دندانپزشک می باشند ، ایشان در سال ۱۳۸۰ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رشته دندانپزشکی فارغ التحصیل شدند.
ایشان بیش از ۱۶ سال است که به درمان بیماران می پردازند .
دارای فلوشیپ لیزر از دانشگاه جنوا ایتالیا

Dr.Jamal Soltani is a dentist, in 2000 he graduated from the Tabriz University of Medical Sciences in dentistry

more than 16 years that he treats patients in dentistry, Cosmetic Dentistry and dental implant

دندان پزشک خوب در تبریز

آخرین مطالب سایت

نمونه کارمشاهده همه

برند های مورد استفاده