درباره دکتر جمال سلطانی

درباره دکتر جمال سلطانی

دکتر جمال سلطانی جراح دندانپزشک ایمپلنت و زیبایی در تبریز

دکتر جمال سلطانی جراح دندانپزشک ایمپلنت و زیبایی در تبریز

دکتر جمال سلطانی دندانپزشک می باشند ، ایشان در سال ۱۳۸۰ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رشته دندانپزشکی فارغ التحصیل شدند.
ایشان بیش از ۱۶سال است که به درمان بیماران می پردازند .
دارای فلوشیپ لیزر از دانشگاه جنوا ایتالیا
Dr.Jamal Soltani is a dentist, in 2000 he graduated from the Tabriz University of Medical Sciences in dentistry
more than 16 years that he treats patients in dentistry, Cosmetic Dentistry and dental implant.
:Address
۴th floor- Kimaia Building- Daneshgah street- Tabriz
:Tel
+۹۸۴۱۳۳۳۵۱۸۱۹
+۹۸۴۱۳۳۳۶۵۷۹۴
:Telegram
https://telegram.me/Drjamalsoltani
:Instagram
https://instagram.com/drjamalsoltani

 

دکتر جمال سلطانی جراح دندانپزشک ایمپلنت و زیبایی در تبریز

دکتر جمال سلطانی جراح دندانپزشک ایمپلنت و زیبایی در تبریز

دکتر جمال سلطانی جراح دندانپزشک ایمپلنت و زیبایی در تبریز

دکتر جمال سلطانی جراح دندانپزشک ایمپلنت و زیبایی در تبریز

دکتر جمال سلطانی جراح دندانپزشک ایمپلنت و زیبایی در تبریز

دکتر جمال سلطانی جراح دندانپزشک ایمپلنت و زیبایی در تبریز

گواهی دوره فلوشیپ لیزر دندانپزشکی<br /> دانشگاه جنوا ایتالیا<br /> دکتر جمال سلطانی

فلوشیپ لیزر از دانشگاه جنوا ایتالیا

فلوشیپ لیزر از دانشگاه جنوا ایتالیا

بروشور کلینیک دندانپزشکی دکتر جمال سلطانی

برای دانلود بروشور روی هریک از عکس ها کلیک کنید:

دکتر جمال سلطانی جراح دندانپزشک ایمپلنت و زیبایی در تبریز

دکتر جمال سلطانی جراح دندانپزشک ایمپلنت و زیبایی در تبریز