برچسب: کودک و دندانپزشکRSS
اهمیت بهداشت دهان و دندان در کودکان
5 مارس 2017
بدون دیدگاه

اهمیت بهداشت دهان و دندان در کودکان

با روئیدن و ظهور دندان در دهان ، پلاک میکربی نیز بر روی آن تشکیل گردیده و شروع به تخریب و ایجاد پوسیدگی می کند پس بهداشت دهان کودک با رویش اولین دندان شیری آغاز می شود. کودک و دندانپزشک بهترین زمان برای شروع مراجعه طفل به دندانپزشک حدود ۹ ماهگی است و عادت به […]