بایگانی برچسب: کامپوزیت

لمینت کامپوزیتی

نمونه کار دندانپزشکی؛ لمینت کامپوزیتی

بازسازی تاج دندان نیش با کامپوزیت

بازسازی تاج دندان نیش با کامپوزیت

اصلاح فرم دندان چرخیده با کامپوزیت

اصلاح فرم دندان چرخیده با کامپوزیت

نمونه کار ترمیمی در کلینیک دندانپزشکی دکتر جمال سلطانی در تبریز

نمونه کار ترمیم کامپوزیت در کلینیک دندانپزشکی دکتر جمال سلطانی در تبریز  

لمینت کامپوزیتی

نمونه کار دندانپزشکی لمینت کامپوزیتی  

۱۰واحد لمینت کامپوزیتی فک بالا

۱۰واحد لمینت کامپوزیتی فک بالا

اصلاح و تغییر رنگ دندان به وسیله کامپوزیت

اصلاح و تغییر رنگ دندان به وسیله کامپوزیت

1 دیدگاه

بستن فاصله دندان ها به وسیله کامپوزیت

بستن فاصله دندان ها به وسیله کامپوزیت

لمینت کامپوزیتی چهار دندان همراه با ایمپلنت

لمینت کامپوزیتی چهار دندان جلو فک پایین و شش واحد روکش سرامیکی دندانهای جلو فک...

لمینت کامپوزیتی چهار دندان فک پایین

لمینت کامپوزیتی چهار دندان فک پایین