برچسب: چیپسRSS
۱۱ عادت که دندانهای شما را نابود می کند
28 اکتبر 2016
بدون دیدگاه

۱۱ عادت که دندانهای شما را نابود می کند

بعید است کسی را پیدا کنید که هیچ عادت بدی نداشته باشد. این عادت بد می‌تواند نمود بیرونی داشته باشد یا نداشته باشد اما هرچه باشد بهرحال عادت خوبی نیست. برخی از این عادات هم به خودی خود شاید بد نباشند اما وقتی بخش خاصی از بدن هدف آن‌ها باشد آنوقت ماجرا تفاوت خواهد کرد. […]