برچسب: پستانکRSS
مضرات مکیدن انگشت یا پستانک بعداز ۳سالگی
26 دسامبر 2016
بدون دیدگاه

مضرات مکیدن انگشت یا پستانک بعداز ۳سالگی

مکیدن انگشت یا پستانک بعداز ۳سالگی سبب: ?رویش دندانهای کج ?ایجادبیماریهای عفونی ?تاثیر در رشد سقف دهان ?نادرست قرارگرفتن زبان ومشکلات گفتاری می شود.