بایگانی برچسب: نمونه کار دندانپزشکی

لمینت کامپوزیتی همراه با اصلاح شکل و اندازه دندانها

نمونه کار دندانپزشکی؛ لمینت کامپوزیتی همراه با اصلاح شکل و اندازه دندانها

بازسازی تاج دندان پیشین

بازسازی تاج دندان پیشین مدت کار ١ساعت تاریخ انجام٢٣/١٢/٩۶ عکس پایانی بلافاصله بعداز اتمام بازسازی...

جایگزینی دندانهای از دست رفته ی نیش و آسیای کوچک با ایمپلنت

نمونه کار دندانپزشکی/جایگزینی دندانهای از دست رفته ی نیش و آسیای کوچک با ایمپلنت  ...