بایگانی برچسب: مکیدن انگشت

مضرات مکیدن انگشت یا پستانک بعداز ۳سالگی

مکیدن انگشت یا پستانک بعداز ۳سالگی سبب: ?رویش دندانهای کج ?ایجادبیماریهای عفونی ?تاثیر در رشد...