برچسب: مراقبت های پس از درمان ریشه دندانRSS
مراقبت های پس از درمان ریشه دندان
26 نوامبر 2017
بدون دیدگاه

مراقبت های پس از درمان ریشه دندان

  خوردن و جویدن: ١- تا یک ساعت پس از اتمام درمان و ترجیحا تا برطرف شدن کامل بیحسی از خوردن و جویدن خودداری نمایید. گاز زدن و فشار دادن دندانها روی هم: ٢- با توجه به شکننده بودن ساختار دندان پس از اتمام درمان ریشه، تا زمانیکه تاج دندان بطور کامل ترمیم یا روکش […]