بایگانی برچسب: مراقبتهای پس از کشیدن دندان

اقدام لازم پس از کشیدن دندان

پس از کشیده شدن دندان حداقل به مدت ۲۴ساعت از تف کردن خودداری کنید چون...

کشیدن دندان و مراقبتهای پس از آن

مراقبتهای بعد از کشیدن دندان : • تکه گاز گذاشته شده بر محل دندان کشیده...