بایگانی برچسب: لمینت کامپوزیت

لمینت کامپوزیتی

نمونه کار دندانپزشکی؛ لمینت کامپوزیتی

لمینت کامپوزیتی چهار دندان همراه با ایمپلنت

لمینت کامپوزیتی چهار دندان جلو فک پایین و شش واحد روکش سرامیکی دندانهای جلو فک...

۲۰واحد لمینت فک بالا ‌پایین واصلاح شکل و نظم واندازه دندانها

۲۰واحد لمینت فک بالا ‌پایین واصلاح شکل و نظم واندازه دندانها

بستن فاصله بین دندانها و شش واحد لمینت کامپوزیتی

بستن فاصله بین دندانها و شش واحد لمینت کامپوزیتی برای اصلاح خط لبخند و تغییر...

لمینت کامپوزیت

وقتى تغییرات رنگى یا آسیب هاى سطحى دندان خفیف باشد، می توان با استفاده از...

لمینت کامپوزیتی

لمینت کامپوزیتی  

لمینت کامپوزیتی

لمینت کامپوزیتی