بایگانی برچسب: لمینت کامپوزیتی

لمینت کامپوزیتی

نمونه کار دندانپزشکی؛ لمینت کامپوزیتی

لمینت کامپوزیتی

نمونه کار دندانپزشکی لمینت کامپوزیتی  

لمینت کامپوزیتی چهار دندان فک پایین

لمینت کامپوزیتی چهار دندان فک پایین

لمینت کامپوزیتی پنج دندان قدامی فک پائین

نمونه کار دندانپزشکی؛ لمینت کامپوزیتی پنج دندان قدامی فک پائین

لمینت کامپوزیتی همراه با اصلاح شکل و اندازه دندانها

نمونه کار دندانپزشکی؛ لمینت کامپوزیتی همراه با اصلاح شکل و اندازه دندانها

لمینت کامپوزیتی

نمونه کار لمینت کامپوزیتی کلینیک دندانپزشکی دکتر جمال سلطانی  

2 دیدگاه

لمینت دندان

یکی از مهمترین درمان های دندانپزشکی زیبایی، لامینت ونیرها هستند. لامینت(Laminate)  یا  ونیر (Veneer)  یک...

لمینت کامپوزیت

وقتى تغییرات رنگى یا آسیب هاى سطحى دندان خفیف باشد، می توان با استفاده از...

لمینت کامپوزیتی

لمینت کامپوزیتی  

لمینت کامپوزیتی

لمینت کامپوزیتی