بایگانی برچسب: كامپوزيت

اصلاح رنگ واندازه دندانها با لمینت کامپوزیت

اصلاح رنگ واندازه دندانها بوسیله کامپوزیت(لمینت کامپوزیتی)

بازسازی تاج دندان آسیای کوچک با کامپوزیت در یک جلسه

بازسازی تاج دندان آسیای کوچک با کامپوزیت در یک جلسه