برچسب: عصب کشیRSS
مراقبت های پس از درمان ریشه دندان
26 نوامبر 2017
بدون دیدگاه

مراقبت های پس از درمان ریشه دندان

  خوردن و جویدن: ١- تا یک ساعت پس از اتمام درمان و ترجیحا تا برطرف شدن کامل بیحسی از خوردن و جویدن خودداری نمایید. گاز زدن و فشار دادن دندانها روی هم: ٢- با توجه به شکننده بودن ساختار دندان پس از اتمام درمان ریشه، تا زمانیکه تاج دندان بطور کامل ترمیم یا روکش […]

عصب کشی و درمان ریشه
23 ژانویه 2017
بدون دیدگاه

عصب کشی و درمان ریشه

عصب کشی ،روت کانال   Root Canal Treatment چیست؟ همانطوری که میدانید دندان دارای دو قسمت تاج و ریشه می باشد. تاج دارای یک قسمت بیرونی به نام مینا و یک قسمت درونی به نام عاج می باشد، درست زیر عاج یک محفظه ای وجود دارد که اطاق پالپ نامیده می شود و در آن عصب […]