بایگانی برچسب: روکش

روکش سرامیکی دندان آسیای کوچک

روکش سرامیکی دندان آسیای کوچک

پروتز، بریج و روکش کلماتی که در مطب های دندانپزشکی بیشتر می شنوید

عضو مصنوعی که جایگزین عضو طبیعی میشود اسمش پروتز است چشم مصنوعی یک نوع پروتز...

پروتز ثابت دندان نیش و دو آسیای کوچک

پروتز ثابت دندان نیش و دو آسیای کوچک

روکش دندان

در طی درمان ترمیم دندان، دندانپزشک پوسیدگی دندان را تراش داده و دندان را عاری...

هفت واحد روکش دندانهای فک بالا

هفت واحد روکش دندانهای فک بالا

نمونه کار پست و روکش

نمونه کار پست و روکش