برچسب: دندانپزشکی کودکانRSS
اهمیت دندانپزشکی کودکان و دندانهای شیری
9 آگوست 2017
یک دیدگاه

اهمیت دندانپزشکی کودکان و دندانهای شیری

یکی از عواملی که در گسترش پوسیدگی دندان های کودکان موثر است باورهای غلط والدین نسبت به دندان های شیری و غفلت آنها از رویش دندان های دائمی است مخصوصا مورد اول دائمی که در سن شش سالگی حاصل می شود. با افزایش اطلاعات دندانپزشکی والدین در مورد دندان های شیری و دائمی از نظر […]