بایگانی برچسب: درمان ریشه دندان

مراقبت های پس از درمان ریشه دندان

  خوردن و جویدن: ١- تا یک ساعت پس از اتمام درمان و ترجیحا تا...

عصب کشی و درمان ریشه

عصب کشی ،روت کانال   Root Canal Treatment چیست؟ همانطوری که میدانید دندان دارای دو قسمت...