بایگانی برچسب: ترمیم دندان در تبریز

بازسازی تاج دندان شکسته بوسیله کامپوزیت

نمونه کار دندانپزشکی؛ بازسازی تاج دندان شکسته بوسیله کامپوزیت در یک جلسه ۹۷/۸/۲۱...

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان ۳/۴/۹۷مدت کار یک جلسه    ...