بایگانی برچسب: ترمیم دندان با کامپوزیت

بازسازی تاج دندان شکسته در یک جلسه

بازسازی تاج دندان شکسته در یک جلسه مراحل کار: ۱: شکستگی ۲: کشیدن تاج شکسته...

بازسازی تاج دندان شکسته بوسیله کامپوزیت

نمونه کار دندانپزشکی؛ بازسازی تاج دندان شکسته بوسیله کامپوزیت در یک جلسه ۹۷/۸/۲۱

ترمیم همرنگ دندانهای پیشین با مواد همرنگ

ترمیم همرنگ دندانهای پیشین با مواد همرنگ در یک جلسه

بازسازی تاج دندان با کامپوزیت

بازسازی تاج دندان با کامپوزیت    

ترمیم دندان

خدمات دندانپزشکی ترمیمی شامل ترمیم و بازسازی دندانهای پوسیده یا شکسته شده و تأمین زیبایی...

2 دیدگاه

ترمیم و بازسازی دندان با کامپوزیت

ترمیم و بازسازی دندان با کامپوزیت

بستن فاصله بین دندانها با کامپوزیت

بستن فاصله بین دندانها با کامپوزیت  

بازسازی تاج دندان با کامپوزیت

بازسازی تاج دندان با کامپوزیت

ترمیم دندان شکسته با کامپوزیت

ترمیم دندان شکسته با کامپوزیت