بایگانی برچسب: بیماری قلبی

ارتباط بیماری های دندان با بیماری های قلبی

افرادی که بیماریهای دندانی دارند احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی در آنها بیشتر و افرادی...

عواقب بهداشت ضعیف دهان و دندان

بهداشت ضعیف دهان و دندان میتواند چه مشکلاتی ایجاد کند؟!