بایگانی برچسب: بازسازی دندان

بازسازی تاج دندان شکسته در یک جلسه

بازسازی تاج دندان شکسته در یک جلسه مراحل کار: ۱: شکستگی ۲: کشیدن تاج شکسته...

بازسازی تاج شکسته دندان پیشین

بازسازی تاج شکسته دندان پیشین مدت زمان یک جلسه یکساعته تاریخ انجام ۹۵/۱۲/۲۲

بازسازی دندان با مواد همرنگ

بازسازی دندان با مواد همرنگ