برچسب: بازسازی تاج دندان شکستهRSS
بازسازی تاج دندان شکسته در یک جلسه
13 فوریه 2019
بدون دیدگاه

بازسازی تاج دندان شکسته در یک جلسه

بازسازی تاج دندان شکسته در یک جلسه مراحل کار: ۱: شکستگی ۲: کشیدن تاج شکسته ۳: بند آوردن خون توسط لیزر ۴ و ۵: بازسازی کامل دندان در یک جلسه