بایگانی برچسب: ایمپلنت

نمونه کار ایمپلنت

کشیدن ریشه و ایمپلنت دندان آسیای کوچک فک پایین بدون انجام جراحی و بدون خونریزی...

جایگزینی دندان های فک بالا با ایمپلنت

جایگزینی دندان های فک بالا با ایمپلنت

لمینت کامپوزیتی چهار دندان همراه با ایمپلنت

لمینت کامپوزیتی چهار دندان جلو فک پایین و شش واحد روکش سرامیکی دندانهای جلو فک...

جایگزینی دندانهای جلو فک بالا با ایمپلنت

جایگزینی دندانهای جلو فک بالا با ایمپلنت

جایگزینی دو عدد دندان آسیا با ایمپلنت

جایگزینی دو عدد دندان آسیا با ایمپلنت

جایگزینی دندانهای آسیا با دو عدد ایمپلنت

جایگزینی دندانهای آسیا با دو عدد ایمپلنت

ایمپلنت دندان قدامی و یک واحد لمینت دندان کناری

ایمپلنت دندان قدامی و یک واحد لمینت دندان کناری  

کلینیک دندانپزشکی دکتر جمال سلطانی

کلینیک دندانپزشکی دکتر جمال سلطانی ارائه پیشرفته ترین روش های دندانپزشکی زیبایی،ایمپلنت، لیزر دندانپزشکی و...

بازسازی دندان های جلو به وسیله ایمپلنت

بازسازی دندان های جلو به وسیله ایمپلنت

بازسازی همه دندانهای کشیده شده فک بالا با ایمپلنت

بازسازی همه دندانهای کشیده شده فک بالا با ایمپلنت