برچسب: ایدز و دندانپزشکیRSS
ایدز و دندانپزشکی
۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ایدز و دندانپزشکی

 احتمال انتقال بیماری ایدز در مراکز دندانپزشکی بسیار نادر است. رئیس مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت اظهار کرد: احتمال انتقال بیماری ایدز در مراکز دندانپزشکی بسیار نادر است زیرا اگر وسایل دندانپزشکی به خوبی تمیز شود حتی اگر فقط با آب شسته شوند از بروز این بیماری از فرد بیمار به سایرین جلوگیری می شود.