برچسب: ارتباط بیماری های دندان با بیماری های قلبیRSS
ارتباط بیماری های دندان با بیماری های قلبی
18 فوریه 2017
بدون دیدگاه

ارتباط بیماری های دندان با بیماری های قلبی

افرادی که بیماریهای دندانی دارند احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی در آنها بیشتر و افرادی که هر دو بیماری را دارند، اگر بیماری دندانی درمان شود، بیماری قلبی به میزان زیادی بهبود می یابد.