برچسب: ارتباط بیماری های دندان با بیماری های قلبیRSS
ارتباط بیماری های دندان با بیماری های قلبی
۳۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ارتباط بیماری های دندان با بیماری های قلبی

افرادی که بیماریهای دندانی دارند احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی در آنها بیشتر و افرادی که هر دو بیماری را دارند، اگر بیماری دندانی درمان شود، بیماری قلبی به میزان زیادی بهبود می یابد.