دکتر هاله صالحی پورمهر

متخصص بیماری های قلب و عروق

دارای بورد تخصصی

نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش

نشانی: تبریز، خیابان دانشگاه، روبروی بیمارستان شهید مدنی، ساختمان کیمیا، طبقه ۴

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۷۵۱۶۷

وبسایت رسمی دکتر هاله صالحی پور مهر:

https://drhsalehipour.ir/

دکتر هاله صالحی پورمهر
دکتر هاله صالحی پورمهر