برچسب: پوسيدگي دندانRSS
ارتباط تغذیه و سلامت دندان ها
1 نوامبر 2016
بدون دیدگاه

ارتباط تغذیه و سلامت دندان ها

برای سلامت دندان ها باید ارتباط تغذیه و دندان ها را درک کرد و بدانیم چقدر باید به تغذیه و دندان ها اهمیت دهیم تا دندان هایی سالم و زیبا داشته باشیم. جویدن اولیه مرحله هضم غذا و جذب آن است و سلامتی کامل تنها در گرو جذب صحیح و کافی مواد غذائی است. پس […]

حکایت پوسیدگی دندان
1 نوامبر 2016
بدون دیدگاه

حکایت پوسیدگی دندان

کوه یخ شناور در دریا قطعه یخ بزرگی است که فقط قسمت کوچکی از آن قابل رویت است قسمت اعظمش زیر آب واز دیده ها پنهان است. این حکایت پوسیدگی دندان است.