برچسب: نابودRSS
۱۱ عادت که دندانهای شما را نابود می کند
۷ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

۱۱ عادت که دندانهای شما را نابود می کند

بعید است کسی را پیدا کنید که هیچ عادت بدی نداشته باشد. این عادت بد می‌تواند نمود بیرونی داشته باشد یا نداشته باشد اما هرچه باشد بهرحال عادت خوبی نیست. برخی از این عادات هم به خودی خود شاید بد نباشند اما وقتی بخش خاصی از بدن هدف آن‌ها باشد آنوقت ماجرا تفاوت خواهد کرد. […]