برچسب: روت کانال تراپیRSS
عصب کشی و درمان ریشه
23 ژانویه 2017
بدون دیدگاه

عصب کشی و درمان ریشه

عصب کشی ،روت کانال   Root Canal Treatment چیست؟ همانطوری که میدانید دندان دارای دو قسمت تاج و ریشه می باشد. تاج دارای یک قسمت بیرونی به نام مینا و یک قسمت درونی به نام عاج می باشد، درست زیر عاج یک محفظه ای وجود دارد که اطاق پالپ نامیده می شود و در آن عصب […]