بایگانی برچسب: ترمیم

تعویض ترمیم آمالگام با کامپوزیت

تعویض ترمیم آمالگام (ماده سیاه) باکامپوزیت (ماده همرنگ دندان) به دلیل زیبایی

تفاوت های ترمیم آمالگام، کامپوزیت و روکش دندان

دونوع ماده ترمیمی بیش‌ترین کاربرد را در مطبهای دندانپزشکی امروزی دارد.

ترمیم دندان یا پرکردن دندان

این دو مفهوم یک کار در دندانپزشکی میباشد یعنی دندانی که بهر نوعی دچار آسیب...

ترمیم همرنگ دندان های یک با مواد همرنگ در یک جلسه

ترمیم همرنگ دندانهای یک با مواد همرنگ در یک جلسه

ترمیم و بازسازی دندان با کامپوزیت

ترمیم و بازسازی دندان با کامپوزیت

نمونه تعویض ترمیم آمالگام با کامپوزیت

نمونه تعویض ترمیم آمالگام با کامپوزیت