بایگانی برچسب: بازسازي تاج دندان

بازسازی تاج دندانهای پیشین سمت چپ فک بالا

بازسازی تاج دندانهای پیشین سمت چپ فک بالا دریک جلسه  

بازسازی تاج دندان پیشین

بازسازی تاج دندان پیشین مدت کار ١ساعت تاریخ انجام٢٣/١٢/٩۶ عکس پایانی بلافاصله بعداز اتمام بازسازی...

بازسازی تاج و اصلاح رنگ دندانهای پیش و نیش فک پایین دریک جلسه

بازسازی تاج و اصلاح رنگ دندانهای پیش و نیش فک پایین دریک جلسه

بازسازی تاج دندان آسیای کوچک با کامپوزیت در یک جلسه

بازسازی تاج دندان آسیای کوچک با کامپوزیت در یک جلسه

بازسازی تاج ازدست رفته دندان نیش با مواد همرنگ

بازسازی تاج ازدست رفته دندان نیش با مواد همرنگ