بایگانی برچسب: انواع روکش دندان

پروتز، بریج و روکش کلماتی که در مطب های دندانپزشکی بیشتر می شنوید

عضو مصنوعی که جایگزین عضو طبیعی میشود اسمش پروتز است چشم مصنوعی یک نوع پروتز...

روکش دندان

در طی درمان ترمیم دندان، دندانپزشک پوسیدگی دندان را تراش داده و دندان را عاری...