برچسب: افزایش ارتفاع تاج دندانRSS
جراحی زیبایی لثه و افزایش ارتفاع تاج دندان
۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جراحی زیبایی لثه و افزایش ارتفاع تاج دندان

حتما با افرادی برخورد کرده اید که هنگام لبخند، مقدار زیادی از لثه آنها دیده می شود. به این حالت Gummy Smile (خنده لثه ایی) گفته می شود. دیده شدن بیش از حد لثه ها ، خود مشکلی اساسی در زیبایی لبخند به وجود می آورد. علت “خنده لثه ایی” می تواند، بلند بودن ارتفاع […]