دکتر جمال سلطانی؛ ارائه پیشرفته ترین روش های دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت و لیزر در تبریز

دکتر جمال سلطانی ایمپلنت دندانپزشکی زیبایی و لیزر در تبریز

دارای فلوشیپ دندانپزشکی لیزر از دانشگاه جنوا ایتالیا

گواهی دوره فلوشیپ لیزر دندانپزشکی دانشگاه جنوا ایتالیا
گواهی دوره فلوشیپ لیزر دندانپزشکی
دانشگاه جنوا ایتالیا